Ważnna InformacjaSzanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
[x] zamknij
zamknij i nie pokazuj tego komunikatu ponownie [x]

Przyłącz się!

 

Pogotowie ciepłownicze

 

Aktualności

Fair Play po raz piętnasty!

KPEC Spółka z o.o. po raz piętnasty uhonorowana Certyfikatem Jakości Biznesu "Przedsiębiorstwo FAIR PLAY" oraz Diamentową Statuetką.
Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

 


 

"Agatkom" będzie cieplej

W czwartek, pierwszym dniu astronomicznej zimy, KPEC sp. z o.o. przekazała na rzecz bydgoskiego Centrum Integracji Społecznej 38 kompletnych zestawów odzieży dla tzw. Agatek – osób dbających o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na przejściach dla pieszych.

 

- Misją naszej spółki jest dostarczanie produktu, jakim jest ciepło. Docieramy z nim do mieszkań i domów bydgoszczan. Robimy to dbając o środowisko, ale także w bezpiecznej formie. O tym, jak to bezpieczeństwo jest istotne i to w szerokim ujęciu, nikogo nie trzeba przekonywać. Jeśli my, jako spółka, mamy okazję do jego poprawy, chętnie się w to angażujemy. Osobami, które dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ich drodze do szkół i powrocie do domów, gdy przechodzą przez pasy na ulicach, są tzw. Agatki. Chcieliśmy pomóc im w ich pracy, przekazując nowe, kompletne i ciepłe stroje do wykonywania swoich obowiązków podczas zimy – powiedział Andrzej Baranowski, prezes KPEC Bydgoszcz. 

 

Oficjalne przekazanie strojów odbyło się podczas przedświątecznego spotkania w siedzibie Centrum Integracji Społecznej. Odbierający je dyrektor CIS Andrzej Jankowski podkreślił, że inicjatywa spółki jest ważnym wsparciem dla kierowanej dla niego jednostki i przede wszystkim dla osób pracujących w każdych, nawet tych najgorszych, warunkach atmosferycznych.

 

- Może nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, bo „Agatki” widzimy tylko przez chwilę, przechodząc na drugą stronę ulicy, w drodze do szkoły, pracy czy na zakupy, ale naprawdę ich praca należy do ciężkich i odpowiedzialnych. Cieszę się z tej szczególnej inicjatywy KPEC-u i współpracy spółki z inną miejską jednostką, która realizuje tak ważne zadanie dla miasta, jakim jest „Bezpieczna droga” - dodał uczestniczący w spotkaniu Rafał Bruski, Prezydent Bydgoszczy.  

 

(Każdy z zestawów składa się z wodoodpornej ocieplanej kurtki, spodni, rękawiczek, czapki oraz odpornych na warunki atmosferyczne butów).

 

 

KPEC Przedsiębiorstwem Fair Play

24 listopada 2017 roku, podczas dwudziestej Uroczystej Gali w Warszawie, KPEC Spółka z o.o. po raz czternasty z rzędu została uhonorowana Certyfikatem Przedsiębiorstwo Fair Play. W imieniu Spółki Certyfikat odebrał Kierownik Biura Zarządu Tomasz Lewandowski.

 

Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” ma wieloletnią tradycję. Program powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1997 r. przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: PARP), na projekty dotyczące promocji kultury przedsiębiorczości w Polsce. Projekt pt. "Etyka i kultura przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach" złożony przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą wygrał i był finansowany przez Unię Europejską. W efekcie prac Instytutu w latach 1997-1999 powstało opracowanie pt. "Zasady etycznej odpowiedzialności biznesu" zawierające m.in. studia przypadków ilustrujące trudne z etycznego punktu widzenia sytuacje, z jakimi spotykają się w trakcie swojej pracy przedsiębiorcy, został opracowany kodeks etyki oraz powstał program „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Jego pierwsza edycja została przeprowadzona w 1998 r. i była skierowana do MSP, od drugiej edycji zrealizowanej w 1999 r. program „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyjął formułę otwartą dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od liczby pracujących.

Firmy - laureaci programu mają możliwość wykorzystania wyników programu w ich działalności rynkowej, uzyskując w ten sposób dodatkowy, znaczący argument w walce konkurencyjnej. Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa przez uczestnictwo w programie prowadzonym przez niezależne instytucje oraz poddanie się przez firmę badaniu wiarygodności i rzetelności stawia je w pozycji uprzywilejowanej we wszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie. Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego. Każdą edycję programu kończy Wielka Gala Finałowa, podczas której następuje ogłoszenie wyników. Przedsiębiorstwa biorące udział w programie, respektując wartości etyczne na co dzień, doskonale radzą sobie na rynku odnosząc sukcesy gospodarcze. Potwierdza to tezę, że etyka i biznes nie są sprzeczne. W ostatnich latach coraz więcej firm dostrzega znaczenie przestrzegania uczciwych reguł gry i rzetelnego traktowania kontrahentów, pracowników, a także wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Wzrasta także społeczna odpowiedzialność biznesu, czego przykładem może być udział przedsiębiorstw we wszelkiego rodzaju działaniach charytatywnych, wspieraniu fundacji, stowarzyszeń wyższej użyteczności, szkół, szpitali. Tego typu firmy zasługują na szczególne wyróżnienie.

 

RELACJA Z GALI 

 

 

  

fotografie źródło: http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/galeria-zdjec-gala-2017,2,przedsiebiorstwo_fair_play_2017.html

KPEC inwestuje w czyste powietrze!

KPEC inwestuje w ekologiczne źródła ciepła

Ponad 14 mln zł dotacji otrzyma KPEC Spółka z o.o. na inwestycje realizowane na terenie Metropolii Bydgoszcz. Dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spółka wybuduje pięć elektrociepłowni gazowych, w tym jedną na bydgoskiej Osowej Górze.

30 sierpnia br. w siedzibie KPEC przedstawione zostały szczegóły umowy na dofinansowanie dwóch zadań wybranych w trybie konkursowym, polegających na budowie źródeł ciepła pracujących w wysokosprawnej kogeneracji zasilanych gazem ziemnym. Inwestycja polega na budowie pięciu elektrociepłowni gazowych na obszarze gmin zaopatrywanych przez KPEC Spółka z o.o. w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej: w Bydgoszczy na Osowej Górze, w Nakle nad Notecią, Szubinie, Koronowie i w Solcu Kujawskim.

Kogeneracja jest procesem technologicznym, podczas którego w źródle ciepła jednocześnie wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna. Produkcja ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej wpływa korzystnie na jego cenę. Zastosowanie gazu ziemnego w nowo budowanych elektrociepłowniach pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia węgla kamiennego. Istotną korzyścią wynikającą z zastosowania kogeneracji gazowej jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz szkodliwych pyłów do atmosfery, co wpłynie na poprawę jakości powietrza na obszarze Metropolii Bydgoszcz, stanowiąc istotne narzędzie walki ze smogiem.

- Inwestycja, której podejmuje się bydgoska spółka, to kolejne wspólne działanie na rzecz gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz – podkreśla prezydent Rafał Bruski. – Projekt wpisuje się w nasze priorytety. Jego realizacja to po pierwsze znaczne oszczędności. Po drugie – przejaw naszej dbałości o ekologię. To następny element działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. Przypomnę, że w ramach ograniczania emisji dwutlenku węgla inwestujemy w nowoczesny transport  szynowy, oferujemy mieszkańcom dopłaty do wymiany pieców grzewczych, przystąpiliśmy również do wielkiego programu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym szkół, którego wartość przekracza 100 mln zł. Nie można też w tym miejscu nie wspomnieć o największej inwestycji, o szczególnym znaczeniu dla całego województwa, czyli wybudowanej w Bydgoszczy ze wsparciem unijnym, ekoelektrociepłowni – dodaje prezydent.

 

Co ponadto?

Inwestycja budowy pięciu elektrociepłowni, nie jest jedyną, jaką na terenie Bydgoszczy w najbliższych latach przeprowadzić zamierza KPEC.

Spółka z o.o. złożyła wnioski o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym inwestycji na obszarze miasta Bydgoszczy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Aktualnie trwa ocena merytoryczna złożonych wniosków o dofinansowanie. Spodziewany termin podpisania umów o dofinansowanie jeszcze w tym roku.

W ramach pierwszego projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy – etap I” Działanie 1.5, KPEC Spółka z o.o. prowadzi inwestycje o łącznej wartości 82,2 mln złotych, przy planowanej dotacji w wysokości 33,4 mln złotych. Projekt polega na wymianie ponad 17 km izolacji na ciepłociągach napowietrznych, modernizacji prawie 5,5 km podziemnych sieci ciepłowniczych oraz likwidacji czterech grupowych węzłów cieplnych i ich wymianie na 135 indywidualnych węzłów cieplnych wraz z wymianą sieci ciepłowniczej niskiego parametru (13,020 km) na sieć wysokoparametrową (6,620 km).

Z kolei drugi projekt, który ma być współfinansowany ze środków ZIT, to „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”. W tym zakresie prowadzone są inwestycje o łącznej wartości 73,4 mln złotych, przy planowanej dotacji w wysokości 29,8 mln złotych. Projekt obejmuje budowę 106 węzłów cieplnych i prawie 19 km sieci ciepłowniczej i przyłączy do obiektów istniejących oraz nowych.

Pięć nowych elektrociepłowni gazowych KPEC w liczbach:

- łączna wartość zadań wynosi 38 578 458 PLN,

- całkowita kwota dofinansowania 14 275 539,26 PLN,

- źródła pozwolą wygenerować łącznie 7,16 MW energii elektrycznej oraz 7,15MW energii termicznej,

- szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie docelowo 50 466,54 ton CO2 rocznie i pozwoli zmniejszyć zużycie energii pierwotnej o 276 208,05 GJ rocznie (ograniczenie energii pierwotnej jest wskaźnikiem informującym, ile mniej węgla kamiennego zużyje spółka). 

 

 

Fotografie: Robert Sawicki 

Debata o środowisku

27 października br. w bydgoskiej Przystani Miejskiej odbyła się Debata o środowisku, zorganizowana przez Gazetę Pomorską. Przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie tematyki smogu, sposobów walki z nim, oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko naturalne oraz określenie planów zabezpieczenia środowiska przed dalszą degradacją. 

W debacie, jako eksperci, udział wzięli:

dr inż. Andrzej Baranowski - Prezes Zarządu KPEC Spółka z o.o.,

mgr inż. Marta Brodzińska - przedstawiciel Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A.,

mgr inż. Jacek Goszczyńki - przedstawiciel WIOŚ,

mgr inż. Marek Grabowicz - przedstawiciel Rady Osiedla Górzyskowo.

inż. Jerzy Kraszkiewicz - przedstawiciel Sklejka-Multi S.A w Bydgoszczy,

 

 

Relacja z debaty dostępna jest pod adresem: www.pomorska.pl/eko-region/ekowiesci

 

       

Konferencja ws. obniżki cen ciepła i nie tylko...

Rozpoczęły się dostawy ciepła do większości odbiorców. W nowym sezonie grzewczym mieszkańcy zapłacą mniej za dostarczenie tej usługi do swoich mieszkań.  

 

Szczegóły przedstawiono podczas czwartkowego (21 września) śniadania prasowego, które odbyło się w siedzibie KPEC Spółka z o.o. Podczas konferencji poruszono tematy związane z obniżką Taryfy dla ciepła w sezonie grzewczym 2017/2018, rozpoczęciu dostaw ciepła, programem Ciepła Systemowego oraz inwestycjami realizowanymi przez spółkę. 

- Dzisiaj, w dobie powszechnej informatyzacji systemu ciepłowniczego, określenie „sezon grzewczy”, nie do końca jest właściwe. Jako KPEC jesteśmy przygotowani na to, żeby nasz produkt – ciepło, dostarczać do odbiorców przez cały rok – podkreślił na początku Tomasz Lewandowski, Kierownik Biura Zarządu KPEC. 

- W ramach Taryfy dla ciepła, która obowiązuje od 1 sierpnia tego roku, w tzw. sezonie grzewczym, który się rozpoczął, bydgoszczanie będą mogli ogrzać swoje mieszkania w tańszy sposób, oczywiście utrzymując taką samą wysoką temperaturę w pomieszczeniu - powiedział Andrzej Baranowski, Prezes Zarządu KPEC. – Pod tym względem i w gronie dostawców ciepła systemowego, nasza bydgoska spółka znajduje się wśród najlepszych ciepłowniczych przedsiębiorstw w kraju.     

Podczas spotkania omówiono szczegóły inwestycji związanej z budową elektrociepłowni gazowych na bydgoskiej na Osowej Górze, Szubinie, Solcu Kujawskim, Nakle nad Notecią oraz Koronowie. - Inwestycje te pozwolą na znaczące obniżenie zużycia energii pochodzącej z węgla kamiennego, czyli energii pierwotnej. Przyniesie to szereg korzyści: wpłynie na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i szkodliwych pyłów do atmosfery, znacznie poprawi jakość powietrza i będzie istotnym narzędziem walki ze smogiem – dodał Andrzej Baranowski.

Podano też konkretny i planowany cel po zakończeniu realizowanej przez KPEC inwestycji na bydgoskiej „Starówce”. – Skorzystają na niej wszyscy bydgoszczanie. Efektem jej ukończenia będzie usprawnienie funkcjonowania systemu ciepłowniczego oraz, co bardzo istotne, poprawa jakości powietrza – tłumaczył Ryszard Orłowski, Dyrektor ds. Technicznych w KPEC Bydgoszcz.        

 

   

31 października br. KPEC Spółka z o.o. będzie nieczynna

Uprzejmie informujemy, iż 31 października br. KPEC Spółka z o.o. będzie nieczynna.

Inwestycja w rejonie bydgoskiej Starówki

KPEC Spółka z o.o. prowadzi szereg inwestycji na terenie Bydgoszczy związanych z realizacją planów ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości powietrza. Obecnie w rejonie Starego Miasta, u zbiegu ulic: Przy Zamczysku, Grodzkiej oraz Placu Kościeleckich prowadzone są prace związane z budową nowego odcinka sieci ciepłowniczej, która połączy istniejącą sieć z budowaną przepompownią w rejonie ulicy Pod Blankami/Wały Jagiellońskie. Jednocześnie trwają prace polegające na budowie niezbędnej infrastruktury dla tych obiektów, m.in.przyłącza elektroenergetycznego. Na ul. Przy Zamczysku obowiązuje nas stały nadzór archeologiczny. W chwili obecnej trwają archeologiczne badania ratownicze, ze względu na odkryty narożnik Zamku bydgoskiego. Zakończenie prac w tym rejonie miasta zaplanowane jest na przełomie października i listopada br.

W najbliższym czasie, Spółka planuje także przebudowę sieci ciepłowniczej na ulicy Grodzkiej.

Koszt budowy przepompowni około  3 216600 złotych netto

Koszt budowy sieci ciepłowniczej na ul. Przy Zamczysku około 400 000 złotych netto

Koszt kabla elektroenergetycznego około 400 000 złotych netto

Wszystkie powyższe zadania realizowane są ze środków własnych KPEC Spółka z o.o.

 

Link do materiału przygotowanego przez Polskie Radio Pomorza i Kujaw na temat powyższej inwestycji.

 

logo unia
Strategia