Ważnna InformacjaSzanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
[x] zamknij
zamknij i nie pokazuj tego komunikatu ponownie [x]

Przyłącz się!

 

Pogotowie ciepłownicze

 

Polityka cookies i prywatności

Polityka prywatności i cookies.

(wersja z dnia 25.01.2023)

 

 1. I.                Dane osobowe

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności.

 1. 1.      Co to są dane osobowe?

 

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

 

 1. 2.      O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?

Przetwarzamy dane, które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem.

 1. 3.      Co to znaczy przetwarzanie danych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem,  takim jak  gromadzenie,  pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. 4.      Kto jest Administratorem Danych (to znaczy kto ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

Administratorem Twoich danych jest Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. księdza Józefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz, KRS: 0000033107, NIP 5540309086, REGON 090523340, reprezentowana przez Zarząd, telefon: 52 30 45 247; adres email do korespondencji: sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl

 1. 5.      Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.  Podstawą taką może być Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne zezwalające na to - zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”) lub w różnych aktach prawa krajowego, takich jak ustawy lub rozporządzenia.

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

 • Swoje dane możesz nam udostępnić wysyłając maila, Twoje dane przetwarzamy wówczas w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyrażasz automatycznie w chwili, gdy wysyłasz do nas swoje dane (np. adres mailowy).  Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie informacje, o ile tylko nie zostałeś naszym Klientem.
 • Jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług, Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą.  Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym,
 • Jeżeli będziesz Użytkownikiem oferowanych przez nas usług np. odbiorcą przygotowanych przez nas informacji marketingowych – Twoje dane będziemy przetwarzać  w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrazić ją możesz ustnie w trakcie rozmowy telefonicznej lub pozytywnie odpowiadając na przesłane przez nas zapytanie o możliwość dostarczenia Ci oferty. Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku zaprzestaniemy świadczenia Ci usługi oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane.   
 • Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziesz korzystał z naszej infrastruktury informatycznej lub łączył się z nią, np. wchodząc na naszą stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane przetwarzane są w postaci nadesłanej przez Ciebie aplikacji lub CV. Odbywa się to na Twój wniosek (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i pisemną zgodą, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 1. 6.      Komu przekazujemy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. takim jak: operator pocztowy, biuro rachunkowe, dostawcy usług informatycznych lub inni wskazani w zawartej z Tobą umowie podwykonawcy naszych usług. Jeśli jako nasz pracownik zostałeś uczestnikiem Pracowniczego Planu Kapitałowego, Twoje dane przekażemy do instytucji finansowej, która nim zarządza.  Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie innych przepisów prawa (na przykład: sądy lub organy ścigania). Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, która im  na takie żądanie zezwala.

Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych w wszystkich krajach członkowskich.  Tekst RODO jest dostępny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (hiperlink do strony zewnętrznej Komisji Europejskiej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC ).

 1. 7.      Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy, w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy przepisy dotyczące rachunkowości.

Jeśli skorzystałeś osobiście z naszych usług lub zawarliśmy umowę, zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, będziemy posiadać Twoje dane w wytworzonej w związku z tym dokumentacji finansowo-księgowej i przetwarzać je przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych, licząc od daty realizacji usługi lub umowy.

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

 1. 8.      Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 • lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
 • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w artykułach15 do 21 RODO, którego pełny tekst jest dostępny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (hiperlink do strony zewnętrznej Komisji Europejskiej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC).

Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. 9.      Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, to znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

 

 1. 10.  Jak chronimy Twoje dane?

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

 

 1. 11.  Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

 

Nasza strona nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników, nadawców i odbiorców wiadomości oraz osób zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień o naszej działalności, w tym newslettera. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takie jak numery telefonów i adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz ofert handlowych.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani dokonywać zamówień lub subskrybować usług świadczonych przez naszą firmę, bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy wiedzę, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”) w rozumieniu art. 8 RODO, to znaczy nie ma ukończonych 16 lat.

 

 1. 12.  Dane kontaktowe  w sprawach RODO

 

W wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych reprezentuje nas Sławomir Rzepecki, który pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.  Kontakt z nim jest możliwy pod adresem e-mail: iod@kpec.bydgoszcz.pl lub numerem telefonu komórkowego +48 602-734-255 lub korespondencyjnie na adres podany w pkt. I.4.

 

 1. 13.  Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Administrator co do zasady nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich - poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak z uwagi na zamieszczenie na stronach internetowych  wtyczek do naszego konta prowadzonego na portalu społecznościowego: Facebook – w przypadku użycia tej wtyczki – dane mogą być przekazane poza EOG,  do państw trzecich, które nie zapewniają identycznego poziomu ochrony danych osobowych, jaki gwarantuje RODO.

Transfer danych osobowych poza EOG jest możliwy także z uwagi korzystanie przez Administratora z portalu  platformazakupowa.pl  (Open Nexus Sp. z o.o. w Poznaniu) wykorzystywanym do prowadzenia postępowań zakupowych w trybie zamówień publicznych.

Informujemy, że właściciele poszczególnych portali deklarują, iż w przypadku ewentualnego transferu danych osobowych poza EOG, będzie to realizowane na podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,  zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO lub innych równoważnych mechanizmów przewidzianych w Rozdziale V RODO.

W celu otrzymania aktualnej i pełnej informacji na ten temat, każdorazowo należy zapoznać się ze szczegółowymi komunikatami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych przez poszczególne portale społecznościowe, zamieszczonymi na ich stronach internetowych. Dostępne są one po następującymi linkami:

Facebook Ireland Ltd.:  https://www.facebook.com/about/privacy

Open Nexus Sp. z o.o. : https://platformazakupowa.pl/strona/2-polityka-prywatnosci

 

 1. II.              Monitoring wizyjny

1. Podstawa prawna:

Podstawą prawną stosowania monitoringu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako Administratora Danych (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności wynika on z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia, wyjaśniania sytuacji konfliktowych związanych z wniesionymi skargami, ustalenia sprawców zdarzeń oraz zgromadzenia dowodów na wypadek potrzeby wykazania faktów lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

2. Cel stosowania monitoringu:

Prowadzimy monitoring wizyjny w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia naszych pracowników, klientów oraz innych osób znajdujących się na terenie naszej Firmy;
 • zabezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego na terenie naszej Firmy, w tym zapobieganie kradzieżom i dewastacjom;
 • kontroli produkcji,
 • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Firmę na szkodę.

3. Forma monitoringu:

Stosujemy monitoring wizyjny w postaci kamer umożliwiających nagrywanie wizerunku osób znajdujących się na terenie obiektów należących do Firmy. Obszar objęty monitoringiem posiada wyraźne oznaczenie w postaci piktogramów wraz informacją zawierającą nasze dane kontaktowe. Piktogramy takie zamieszczone zostały przy wszystkich wejściach na obszar objęty monitoringiem.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Zakres możliwych przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę obejmuje:

 • wizerunek osób fizycznych,
 • nr rejestracyjny pojazdu,
 • czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem,
 • sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz.

5. Czas przechowywania i udostępnianie:

Zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni. Czas ten może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych lub w celu ochrony praw Administratora albo osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.

Nagrania mogą być udostępniane wyłącznie naszym imiennie do tego upoważnionym pracownikom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do zapisów wideo na podstawie przepisów prawa.

Nie planujemy przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a ich przeglądanie odbywa się tylko w przypadku naruszenia albo podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa lub też w związku ze złożoną skargą – reklamacją.

6. Prawa osób, których wizerunek został utrwalony:

Osobom, których dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu przysługują te same prawa, jakie wymienione zostały w punkcie I.8.

 

 1. III.            Pliki cookies

 

 1. 1.      Czym są pliki cookies i do czego służą?

Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Twoim urządzeniu i używane przez serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z strony. Cookies nie służą do ustalania Twojej tożsamości użytkowników, a jedynie Twojego urządzenia - m.in. po to, by po rozpoznaniu  używanej przez Ciebie  przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dopasowany do możliwości technicznych sprzętu (np. jego rozdzielczości) lub jego typu (wersja „stacjonarna” -  desktopowa lub mobilna).

 

Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Twoich zainteresowań i dostosowanie do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam.

 

Cookies używają obecnie praktycznie wszystkie działające w Internecie serwisy - wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów, czasopism i gazet, i tak dalej. Korzysta z nich także nasza strona.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć na stronie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska (hiperlink do strony zewnętrznej Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska:  https://wszystkoociasteczkach.pl )

 1. 2.      Co robią cookies?

Generalnie działają one na następujących zasadach:

 • identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,
 • dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach,
 • nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twoich komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania,
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,
 • na podstawie Twoich zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.
 1. 3.      Jakie są rodzaje plików cookies?

 

Występują następujące typy cookies:

 • "Ciasteczka sesyjne" – (w języku angielskim session cookies) są tymczasowymi plikami, przechowywanymi w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia jej sesji (czyli do chwili zamknięcia przeglądarki). Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. Po zamknięciu przeglądarki powinny być automatycznie usuwane z urządzenia, na którym oglądałeś stronę,
 • "Ciasteczka stałe" – (w języku angielskim persistent cookies) ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych stron (np. zapamiętują ulubiony układ kolorystyczny, albo układ menu na Twoich ulubionych stronach). Pliki te przechowywane są w odpowiednim folderze przez dłuższy czas, który możesz regulować w ustawieniach używanej przeglądarki. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, dane z tych ciasteczek są przekazywane na serwer. Ten typ plików cookies jest czasem nazywany "śledzącymi" (w języku angielskim tracking cookies),
 • "Ciasteczka zewnętrzne" - (w języku angielskim third parties cookies) - są plikami pochodzącymi zazwyczaj z serwerów reklamowych, serwerów wyszukujących i tak dalej, współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane informacje i reklamy są dostosowane do Twoich zainteresowań i zwyczajów, co w zamian niejednokrotnie pozwala na bezpłatne korzystanie z części zawartości serwisu. Z ich pomocą są również zliczane "kliknięcia" na reklamy, preferencje użytkowników i inne.
 1. 4.      Czy musisz wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies?

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz (zazwyczaj domyślnie mechanizm jest włączony). W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

 • zaakceptowania obsługi  plików cookies, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn,
 • określenia ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych i tym podobne,
 • blokowania lub usuwania plików cookies.

Informacje na temat możliwości włączenia i wyłączenia ciasteczek w najbardziej popularnych przeglądarkach znajdziesz na stronie :

              

               Pozostawienie przez Ciebie ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie przez nas ciasteczek.  Ich blokowanie lub wyłączenie obsługi niektórych ich rodzajów może uniemożliwić Ci natomiast skorzystanie z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić jej poprawne funkcjonowanie.

 1. 5.      Do czego wykorzystujemy „cookies”?

W ramach strony stosowane są zarówno ciasteczka sesyjne, jak ciasteczka stałe. Wykorzystujemy je w następujących celach:

 

 • tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości stron ich struktury i zawartości, 
 • utrzymania sesji Użytkownika strony. 

 

W celu poprawnego wyświetlania strony zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie, żądany URL.  Dane te zbierane są w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.

 

W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie analityki internetowej – Google Analytics, które  gromadzi dane oraz korzysta z własnych plików „cookies” zgodne z Polityką Prywatności firmy Google (hiperlink do strony zewnętrznej Google:  https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ ).

 

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików „cookies” i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

 

 Dane zbierane przez naszą stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania, uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego w związku z jego wszczęciem na złożony przez nas wniosek. Nastąpi to tylko wówczas, gdy podejmiesz jakieś działania niezgodne z prawem lub szkodliwe dla nas.