Ważnna InformacjaSzanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
[x] zamknij
zamknij i nie pokazuj tego komunikatu ponownie [x]

Przyłącz się!

 

Pogotowie ciepłownicze

 

Taryfa dla ciepła i rozliczenia

Taryfa dla ciepła jest dokumentem zatwierdzanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii. Kalkulacja cen i stawek opłat została sporządzona w oparciu o uzasadnione koszty planowane. Koszty te są niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością w zakresie wytwarzania przesyłania i dystrybucji ciepła.
 
Informujemy, że od dnia 1 marca 2023 r. zostały wprowadzone ceny do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967, ze zm.)
Informacja Prezesa URE nr 9/2023 w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi, stosowanych w dniu 30 września 2022 r. powiększonych o 40% została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej URE dnia 23 lutego 2023 r. zgodnie z art. 3a ust. 1 ww. ustawy.

Informacja Prezesa URE dostępna jest na stronie https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html.

Poniżej zamieszczono informacje o stosowaniu maksymalnej ceny dostawy ciepła i jej wysokością dla poszczególnych grup taryfowych, dla których będzie stosowana oraz informację o stosowanych cenach i stawkach opłat w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła dla uprawnionych odbiorców.

 

Informujemy, że dnia 9 maja 2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca zmiany m.in. w zapisach art. 12a i c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późniejszymi zmianami). W związku z tą zmianą zasad rozliczania poniżej umieszczono Informację nr 4 i nr 5 zawierające ceny i stawki opłat, które będą stosowane w rozliczeniu z uprawnionymi odbiorcami. Zmiana cen dla uprawnionych odbiorców obowiązywać będzie od 01.05.2023. Uwaga! Rozliczenia opłat za dostarczone ciepło za okres od 01.05.-31.05.2023r. zrealizowane w oparciu o stawki obowiązujące przed wprowadzeniem nniniejszej zmiany ustawy zostaną skorygowane.
 
Informujemy, że zostały skorygowane rozliczenia opłat za dostarczone ciepło za okres od 30.12.2022 r. do 30.04.2023 r. uwzględniające zasady wynikające z ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca zmiany m.in. w zapisach art. 12a i c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późniejszymi zmianami). W związku z tą zmianą zasad rozliczania poniżej umieszczono zestawienia "Stawek opat z rekompensatą od 30.12.2022r. dla uprawnionych odbiorców ..." zawierające ceny i stawki opłat, które będą stosowane na korektach faktur w rozliczeniu z uprawnionymi odbiorcami.
 
Aktualizacja informacji dnia 02.01.2024:
 

Informujemy, że system wsparcia odbiorców poprzez stosowanie maksymalnych cen dostawy ciepła został wydłużony do 30.06.2024 rokuZgodnie z uchwaloną w dniu 7 grudnia 2023 r. Ustawą o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. 2023 poz. 2760), stanowiącą nowelizację Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024r. określone grupy odbiorców zaopatrywanych w ciepło z systemów ciepłowniczych będą objęte dotychczas obowiązującymi mechanizmami ograniczenia wysokości cen za ciepło i jego dostawę, określonymi w ww. ustawie. W związku z wydłużeniem obowiązywania systemu wsparcia odbiorcy, objęci maksymalnymi cenami ciepła nie mają obowiązku składania ponownie Oświadczenia. Zakres podmiotów objętych ochroną – podmiotów uprawnionych – nie uległ ograniczeniu. Dołączono wykaz cen sosowynych zgodnie w ww. ustawą w okresie od 01.01.2024- 30.06.2024r. jako informację nr 8.

 
Taryfa do pobrania:

 

 

Taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca od 30.12.2022 r.

Sprostowanie taryfy dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca od 30.12.2022 r. (dotyczy Odbiorców ciepła wytwarzanego w lokalnych kotłowniach gazowych)

Zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca od 04.01.2023 r. (dotyczy Odbiorców ciepła w Bydgoszczy zasilanych z sieci G-1.1.)

Ceny ciepła i nośnika ciepła dla odbiorców grupy G-1.1. w Bydgoszczy obowiązujące od 30.12.2022r., 01.01.2023r., 04.01.2023r. - zmiana cen od 01.01.2023r. wynika ze zmiany taryfy dla ciepła przez PGE Energia Ciepła S.A. (obowiązywały w okresie od 30.12.2022-31.03.2023)

Informacja zbiorcza o cenach i stawkach opłat stosowanych w poszczególnych grupach taryfowych od 30.12.2022r., 01.01.2023r., 04.01.2023r.

Stawki opłat z rekompensatą od 30.12.2022r. dla uprawnionych odbiorców

Informacja nr 1 o stosowaniu maksymalnych cen dostawy ciepła od 01.03.2023 do 30.04.2023r.

Informacja nr 1 o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła od 01.03.2023 do 30.04.2023r.

Ceny ciepła i nośnika ciepła dla odbiorców grupy G-1.1. w Bydgoszczy obowiązujące od 01.04.2023r., 01.05.2023r. - zmiana wynika z wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. od 01.04.2023r. (obowiązywały w okresie od 01.04.2023- 30.04.2023)
  Ceny ciepła i nośnika ciepła dla odbiorców grupy G-1.1. w Bydgoszczy obowiązujące od 01.05.2023r. - zmiana wynika z wprowadzenia zmiany taryfy dla ciepła przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy od 01.05.2023r.  
Zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca od 01.05.2023 r. (dotyczy grup taryfowych G-1.K.g.L, G-1.K.g, G-4.g.L, G-5.8 - kotłownie gazowe)
Stawki opłat z rekompensatą od 01.05.2023r. dla uprawnionych odbiorców (grupy taryfowe: G-1.K.g.L., G-1.K.g., G-1.K.o., G-4.K.g.L., G-5.8.)
Informacja nr 2 o stosowaniu maksymalnych cen dostawy ciepła od 01.05.2023 do 31.12.2023r.
Informacja nr 2 o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła od 01.05.2023 do 31.12.2023r.
Zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca od 13.05.2023 r. (dotyczy grup taryfowych w Nakle n/Not. i Szubinie)
Informacja nr 3 o stosowaniu maksymalnych cen dostawy ciepła od 13.05.2023 do 31.12.2023r. dotyczy Nakła n/Not. 
Informacja nr 3 o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła od 13.05.2023r. dla Nakła n/Not.
Informacja nr 4 o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła od 01.05.2023 do 12.05.2023r.
Informacja nr 5 o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła od 13.05.2023 do 31.12.2023r.
Zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca od 13.06.2023 r. (dotyczy Odbiorców ciepła w Bydgoszczy zasilanych z sieci G-1.1. zmiana stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji - opłaty stałej i zmiennej)
Informacja nr 6 o stosowaniu maksymalnych cen dostawy ciepła od 13.06.2023 nowe stawki dla Bydgoszczy
Informacja nr 6 o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła od 13.06.2023 do 31.12.2023r. nowe stawki dla Bydgoszczy
Zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca od 15.06.2023 r. (dotyczy Odbiorców ciepła w Koronowie i Solcu Kujawskim)
Informacja nr 7 o stosowaniu maksymalnych cen dostawy ciepła od 15.06.2023 nowe stawki dla Koronowa, Solca Kujawskiego
Informacja nr 7 o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła od 13.06.2023 do 31.12.2023r. nowe stawki dla Koronowa, Solca Kujawskiego
Stawki opłat z rekompensatą od 30.12.2022r. do 30.04.2023r. dla uprawnionych odbiorców grupy taryfowej G-1.1. – Korekta faktur zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw opublikowanej 09.05.2023 wprowadzającej zmiany w zapisach art. 12a i c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późniejszymi zmianami).
Stawki opłat z rekompensatą od 30.12.2022r. do 30.04.2023r. dla uprawnionych odbiorców z Osowej Góry w Bydgoszczy, Koronowa, Solca Kujawskiego, Nakła n/Not. i Szubina (poza grupą taryfową G-1.1.) – Korekta faktur zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw opublikowanej 09.05.2023 wprowadzającej zmiany w zapisach art. 12a i c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późniejszymi zmianami).
Ceny ciepła i nośnika ciepła dla odbiorców grupy G-1.1. w Bydgoszczy obowiązujące od 03.11.2023r. - zmiana wynika z zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy obowiązującej od 03.11.2023r.  

  

Informacja nr 8 o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła od 13.06.2023 do 30.06.2024r.

Informacja nr 8 o stosowaniu maksymalnych cen dostawy ciepła od 13.06.2023 nowe stawki dla Bydgoszczy
Informacja nr 9 o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła od 13.06.2023 do 30.06.2024r.
Informacja nr 9 o stosowaniu maksymalnych cen dostawy ciepła od 13.06.2023 do 30.06.2024 stawki dla Bydgoszczy

 

Ostatnia aktualizacja cen na dzień 07.02.2024r. 

 

Przeciętne roczne zużycie ciepła w grupie taryfowej w 2022r. 

 
Grupa taryfowa  Przeciętne roczne zużycie ciepła w 2022r. 
[GJ/MW] [GJ/pkt dostawy ciepła]
G-1.1.A 4 877,26 582,94
G-1.1.Bk 7 359,77 1 031,57
G-1.1.Bo 6 796,89 1 083,17
G-1.1.C 6 904,64 255,19
G-1.1.D 7 720,58 863,15
G-1.5.A 4 958,86 324,29
G-1.5.Bk 8 033,00 1 156,15
G-1.5.C 8 505,54 547,49
G-1.5.D 8 266,73 83,33
G-1.K.g 7 943,34 328,06
G-1.K.g.L 7 994,91 599,17
G-4.6.A 5 025,95 734,12
G-4.6.Bk 9 000,21 1 008,81
G-4.6.Bo 9 393,43 985,82
G-4.6.D 8 742,54 446,68
G-4.K.g.L 4 377,78 157,60
G-5.7.A 5 515,45 148,87
G-5.7.Bk 7 129,15 737,68
G-5.7.Bo 6 100,35 820,80
G-5.7.C 7 269,31 607,32
G-5.8 8 432,22 325,24
G-6.9.A 5 326,79 349,00
G-6.9.Bk 5 565,67 652,35
G-6.9.Bo 5 680,11 561,70
G-7.10.A 6 135,36 515,23
G-7.10.Bk 7 398,14 966,69
G-7.10.Bo 7 185,02 671,43
G-7.10.C 3 843,57 215,24
G-7.10.D 6 106,07 459,70
 
 
 
 
Informujemy, że otrzymywane przez Państwa faktury za ciepło można uregulować:
 
przelewem internetowym,
w Bankach,
Urzędach Pocztowych.

 

Poniżej załączyliśmy plik z objaśnieniem wystawianych przez KPEC Spółka z o.o. rachunków z tytułu opłat za ciepło:

 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.