Ważnna InformacjaSzanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
[x] zamknij
zamknij i nie pokazuj tego komunikatu ponownie [x]

Przyłącz się!

 

Pogotowie ciepłownicze

 

Taryfa dla ciepła i rozliczenia

Taryfa dla ciepła jest dokumentem zatwierdzanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii. Kalkulacja cen i stawek opłat została sporządzona w oparciu o uzasadnione koszty planowane. Koszty te są niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością w zakresie wytwarzania przesyłania i dystrybucji ciepła.
 
Informujemy, że od dnia 1 marca 2023 r. zostały wprowadzone ceny do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967, ze zm.)
Informacja Prezesa URE nr 9/2023 w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi, stosowanych w dniu 30 września 2022 r. powiększonych o 40% została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej URE dnia 23 lutego 2023 r. zgodnie z art. 3a ust. 1 ww. ustawy.

Informacja Prezesa URE dostępna jest na stronie https://bip.ure.gov.pl/bip/40-wzrost-dostawa-ciepla/4406,40-wzrost-dostawa-ciepla.html.

Poniżej zamieszczono informacje o stosowaniu maksymalnej ceny dostawy ciepła i jej wysokością dla poszczególnych grup taryfowych, dla których będzie stosowana oraz informację o stosowanych cenach i stawkach opłat w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła dla uprawnionych odbiorców.

 

Informujemy, że dnia 9 maja 2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca zmiany m.in. w zapisach art. 12a i c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późniejszymi zmianami). W związku z tą zmianą zasad rozliczania poniżej umieszczono Informację nr 4 i nr 5 zawierające ceny i stawki opłat, które będą stosowane w rozliczeniu z uprawnionymi odbiorcami. Zmiana cen dla uprawnionych odbiorców obowiązywać będzie od 01.05.2023. Uwaga! Rozliczenia opłat za dostarczone ciepło za okres od 01.05.-31.05.2023r. zrealizowane w oparciu o stawki obowiązujące przed wprowadzeniem nniniejszej zmiany ustawy zostaną skorygowane.
 
Informujemy, że zostały skorygowane rozliczenia opłat za dostarczone ciepło za okres od 30.12.2022 r. do 30.04.2023 r. uwzględniające zasady wynikające z ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca zmiany m.in. w zapisach art. 12a i c ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późniejszymi zmianami). W związku z tą zmianą zasad rozliczania poniżej umieszczono zestawienia "Stawek opat z rekompensatą od 30.12.2022r. dla uprawnionych odbiorców ..." zawierające ceny i stawki opłat, które będą stosowane na korektach faktur w rozliczeniu z uprawnionymi odbiorcami.
 
Aktualizacja informacji dnia 02.01.2024:
 

Informujemy, że system wsparcia odbiorców poprzez stosowanie maksymalnych cen dostawy ciepła został wydłużony do 30.06.2024 rokuZgodnie z uchwaloną w dniu 7 grudnia 2023 r. Ustawą o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. 2023 poz. 2760), stanowiącą nowelizację Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024r. określone grupy odbiorców zaopatrywanych w ciepło z systemów ciepłowniczych będą objęte dotychczas obowiązującymi mechanizmami ograniczenia wysokości cen za ciepło i jego dostawę, określonymi w ww. ustawie. W związku z wydłużeniem obowiązywania systemu wsparcia odbiorcy, objęci maksymalnymi cenami ciepła nie mają obowiązku składania ponownie Oświadczenia. Zakres podmiotów objętych ochroną – podmiotów uprawnionych – nie uległ ograniczeniu. Dołączono wykaz cen sosowynych zgodnie w ww. ustawą w okresie od 01.01.2024- 30.06.2024r. jako informację nr 8.

 
Taryfa do pobrania:

 

 

Taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca od 30.12.2022r.

Sprostowanie taryfy dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca od 30.12.2022r. (dotyczy Odbiorców ciepła wytwarzanego w lokalnych kotłowniach gazowych)

Zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca od 04.01.2023r. (dotyczy Odbiorców ciepła w Bydgoszczy zasilanych z sieci G-1.1.)

Ceny ciepła i nośnika ciepła dla odbiorców grupy G-1.1. w Bydgoszczy obowiązujące od 30.12.2022r., 01.01.2023r., 04.01.2023r. - zmiana cen od 01.01.2023r. wynika ze zmiany taryfy dla ciepła przez PGE Energia Ciepła S.A. (obowiązywały w okresie od 30.12.2022r. -31.03.2023r.)

Informacja zbiorcza o cenach i stawkach opłat stosowanych w poszczególnych grupach taryfowych od 30.12.2022r., 01.01.2023r., 04.01.2023r.

Stawki opłat z rekompensatą od 30.12.2022r. dla uprawnionych odbiorców

Informacja nr 1 o stosowaniu maksymalnych cen dostawy ciepła od 01.03.2023r. do 30.04.2023r.

Informacja nr 1 o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła od 01.03.2023r. do 30.04.2023r.

Ceny ciepła i nośnika ciepła dla odbiorców grupy G-1.1. w Bydgoszczy obowiązujące od 01.04.2023r., 01.05.2023r. - zmiana wynika z wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. od 01.04.2023r. (obowiązywały w okresie od 01.04.2023r. - 30.04.2023r.)
  Ceny ciepła i nośnika ciepła dla odbiorców grupy G-1.1. w Bydgoszczy obowiązujące od 01.05.2023r. - zmiana wynika z wprowadzenia zmiany taryfy dla ciepła przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy od 01.05.2023r.  
Zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca od 01.05.2023 r. (dotyczy grup taryfowych G-1.K.g.L, G-1.K.g, G-4.g.L, G-5.8 - kotłownie gazowe)
Stawki opłat z rekompensatą od 01.05.2023r. dla uprawnionych odbiorców (grupy taryfowe: G-1.K.g.L., G-1.K.g., G-1.K.o., G-4.K.g.L., G-5.8.)
Informacja nr 2 o stosowaniu maksymalnych cen dostawy ciepła od 01.05.2023r. do 31.12.2023r.
Informacja nr 2 o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła od 01.05.2023r. do 31.12.2023r.
Zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca od 13.05.2023r. (dotyczy grup taryfowych w Nakle n/Not. i Szubinie)
Informacja nr 3 o stosowaniu maksymalnych cen dostawy ciepła od 13.05.2023r. do 31.12.2023r. dotyczy Nakła n/Not. 
Informacja nr 3 o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła od 13.05.2023r. dla Nakła n/Not.
Informacja nr 4 o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła od 01.05.2023r. do 12.05.2023r.
Informacja nr 5 o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła od 13.05.2023r.
Zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca od 13.06.2023r. (dotyczy Odbiorców ciepła w Bydgoszczy zasilanych z sieci G-1.1. zmiana stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji - opłaty stałej i zmiennej)
Informacja nr 6 o stosowaniu maksymalnych cen dostawy ciepła od 13.06.2023r. nowe stawki dla Bydgoszczy
Informacja nr 6 o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła od 13.06.2023r. do 31.12.2023r. nowe stawki dla Bydgoszczy
Zmiana taryfy dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązująca od 15.06.2023r. (dotyczy Odbiorców ciepła w Koronowie i Solcu Kujawskim)
Informacja nr 7 o stosowaniu maksymalnych cen dostawy ciepła od 15.06.2023r. nowe stawki dla Koronowa, Solca Kujawskiego
Informacja nr 7 o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła od 13.06.2023r. nowe stawki dla Koronowa, Solca Kujawskiego
Stawki opłat z rekompensatą od 30.12.2022r. do 30.04.2023r. dla uprawnionych odbiorców grupy taryfowej G-1.1. – Korekta faktur zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2023r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw opublikowanej 09.05.2023 wprowadzającej zmiany w zapisach art. 12a i c ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późniejszymi zmianami).
Stawki opłat z rekompensatą od 30.12.2022r. do 30.04.2023r. dla uprawnionych odbiorców z Osowej Góry w Bydgoszczy, Koronowa, Solca Kujawskiego, Nakła n/Not. i Szubina (poza grupą taryfową G-1.1.) – Korekta faktur zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2023r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw opublikowanej 09.05.2023 wprowadzającej zmiany w zapisach art. 12a i c ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967 z późniejszymi zmianami).
Ceny ciepła i nośnika ciepła dla odbiorców grupy G-1.1. w Bydgoszczy obowiązujące od 03.11.2023r. - zmiana wynika z zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy obowiązującej od 03.11.2023r.  (obowiązywały w okresie od 03.11.2023r. - 07.04.2024r.)

  

Informacja nr 8 o stosowaniu maksymalnych cen dostawy ciepła od 13.06.2023r. nowe stawki dla Bydgoszczy sieć G-1.1

Informacja nr 8 o stosowanych cenach w związku z zastosowaniem maksymalnej ceny dostawy ciepła od 13.06.2023r. (dotyczy Odbiorców ciepła w Bydgoszczy zasilanych z sieci G-1.1.)
Ceny ciepła i nośnika ciepła dla odbiorców grupy G-1.1. w Bydgoszczy obowiązujące od 08.04.2024r. - zmiana wynika z wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. od 08.04.2024r.

 

Ostatnia aktualizacja cen na dzień 08.04.2024r. 

 

Przeciętne roczne zużycie ciepła w grupie taryfowej w 2023r. 

 

 

Grupa taryfowa  Przeciętne zużycie ciepła i energii elektrycznej w grupie taryfowej    Przeciętne zużycie ciepła w grupie taryfowej 
  [GJ/MW] [GJ/pkt dostawy ciepła]
G-1.1.A 4 557 550
G-1.1.Bk 6 916 964
G-1.1.Bo 6 310 1 004
G-1.1.C 6 756 230
G-1.1.D 7 165 810
G-1.5.A 4 214 301
G-1.5.Bk 7 322 1 029
G-1.5.C 7 823 504
G-1.5.D 7 614 77
G-1.K.g 6 789 294
G-1.K.g.L 6 985 513
G-1.K.o.L 1 822 107
G-4.6.A 4 585 666
G-4.6.Bk 8 460 948
G-4.6.Bo 8 201 902
G-4.6.D 8 154 417
G-4.K.g.L 3 878 140
G-5.7.A 5 209 141
G-5.7.Bk 6 662 689
G-5.7.Bo 5 543 746
G-5.7.C 6 790 567
G-5.8 7 639 295
G-6.9.A 5 304 342
G-6.9.Bk 5 179 612
G-6.9.Bo 5 501 544
G-7.10.A 5 609 465
G-7.10.Bk 7 067 923
G-7.10.Bo 6 805 636
G-7.10.C 3 606 202
G-7.10.D 5 770 434
Średnia 5 898 700

 

 

 

 
 
Informujemy, że otrzymywane przez Państwa faktury za ciepło można uregulować:
 
przelewem internetowym,
w Bankach,
Urzędach Pocztowych.

 

Poniżej załączyliśmy plik z objaśnieniem wystawianych przez KPEC Spółka z o.o. rachunków z tytułu opłat za ciepło:

 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.