Ważnna InformacjaSzanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
[x] zamknij
zamknij i nie pokazuj tego komunikatu ponownie [x]

Przyłącz się!

 

Pogotowie ciepłownicze

 

Przebudowa sieci ciepłowniczych

 

 

 

 

 

 

 

Informacja archiwalna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o projekcie pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy”

Wniosek o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-012/10

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,

Działanie 9.2. „Efektywna dystrybucja energii”

 

Pismo NFOŚiGW nr NF/DA/9.2/26675/2012 z dnia 26.11.2012 r. informujące o:

  • pozytywnej ocenie merytorycznej II stopnia przez Zespół ds. oceny projektów NFOŚiGW w ramach Działania 9.2. „Efektywna dystrybucja energii” POIiŚ 2007-2013,
  • akceptacji decyzji Zespołu ds. oceny projektów przez Pełnomocnika Zarządu NFOŚiGW ds. wdrażania POIiŚ oraz Ministerstwo Gospodarki (Instytucję Pośredniczącą),
  • zakończeniu oceny wniosku w ramach konkursu 1/POIiŚ/9.2./2010 i zaproszeniu 
    do podpisania umowy o dofinansowanie.
Zgodnie z dokumentem pn. „Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ”, Wnioskodawca jest zobowiązany do podpisania umowy o dofinansowanie w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania pisma informującego o zakończeniu oceny merytorycznej wniosku.

 

KPEC Sp. z o.o. jest w trakcie negocjacji warunków umowy o

dofinansowanie z NFOŚiGW.

 

Parametry projektu

we wniosku o dofinansowanie:

Całkowite koszty projektu brutto: 31,7 mln zł, w tym:

Koszty kwalifikowalne: 24,6 mln zł,

Koszty niekwalifikowane (w tym VAT): 7,1 mln zł,

Lata realizacji projektu i ponoszenia wydatków: 2010-2014, w tym:

Wydatków kwalifikowalnych: 2011-2014 (roboty budowlane: 2013-2014)

Poziom dofinansowania ze środków POIiŚ 2007-2013: 71,2%

Kwota dofinansowania: 17,5 mln zł

Efekty rzeczowe projektu:

  • Modernizacja 5,5 km sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Bydgoszczy,
  • Oszczędność 18 TJ ciepła w wyniku ograniczenia strat na przesyle,
  • Ograniczenie emisji CO2 o 1,76 tys. ton.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

Pobierz dokument